Nominering af ordensmodtagere

De, som ønsker at nominere en ordensmodtager, skal gøre det formelt per brev, som stiles til ordenskomitéen.

Nominering af ordensmodtagere skal ske per brev og være underskrevet af en eller flere personer. Antallet af underskrifter har ikke betydning for afgørelsen om tildelingen af ordenen. I nomineringen skal de vigtigste punkter i den nomineredes levnedsløb anføres, og hvad det er, brevskriveren mener, at den nominerede har gjort for at kunne dekoreres med falkeordenen. Der modtages ikke ansøgninger, som sendes elektronisk. Der modtages ikke nomineringer fra nære slægtninge til den nominerede.
Ordenskomitéens adresse er:

Orðunefnd
Sóleyjargötu 1
101 Reykjavík

This web page uses cookies
Read more