Præsidentembedets juridiske rammer

De vigtigste love og lovhjemler, som angår Islands præsidentembede

Republikkens forfatning (her på engelsk) indeholder vigtige bestemmelser om Islands præsident og hans rolle i henhold til landets forfatning. Den er tilgængelig på Alþingis hjemmeside her. Dér redegøres der blandt andet for valg af præsident, hans immunitet og residens, dertil for hans rolle, fx ved stadfæstelse af love, benådning, opløsning af parlamentet, provisoriske love og andet.

Blandt de love, som embedet er underlagt, kan nævnes Lov om Islands præsidents løn, 1990 nr. 10, 26. februar, og Lov om statsansattes rettigheder og pligter, 1996 nr. 70, 11. juni.

Blandt andre lovhjemler kan nævnes præsidentbrev om den islandske falkeorden, præsidentbrev om ordenskomitéens arbejdsprocedure, præsidentkendelse om Islands præsidents flag, præsidentkendelse om Islands præsidents emblem og præsidentkendelse om fordelingen af forvaltningsområder mellem ministerier i Islands statsråd. Det er nemt at finde alle disse dokumenter på Alþingis hjemmeside, men dokumenterne angående falkeordenen kan også findes her på denne hjemmeside.

This web page uses cookies
Read more