Islands præsidents kontor

Islands præsidentembede forestår driften af et kontor i Reykjavík. Kontoret har blandt andet som opgave at bistå præsidenten med hans opgaver, sørge for planlægningen af begivenheder og besøg, besvare forespørgsler på vegne af præsidenten og have opsyn med med embedets ejendomme.

Præsidentens kontor har til huse på Sóleyjargata 1 i Reykjavík (indgang fra Fjólugata). Der er åbent alle hverdage fra kl. 09:00-17:00. Der er som regel 4-5 ansatte på kontoret.

Adresse, email, telefon

Postadresse: Sóleyjargata 1, 101 Reykjavík
Email: forseti @ forseti.is
Telefon: +354 540 4400

Ansatte ved præsidentembedet

Örnólfur Thorsson, kabinetschef oth @ forseti.is
Árni Sigurjónsson, kontorchef arni @ forseti.is
Ragna Þórhallsdóttir, afdelingsleder ragna @ forseti.is
Birna Þórunn Pálsdóttir, afdelingsleder birna @ forseti.is
Ingimar Ingimarsson, administrator ingimar @ forseti.is
Friðbjörn B. Möller, opsynsmand over ejendomme fridbjorn @ forseti.is
Helga Kr. Einarsdóttir, forstander helga @ forseti.is
Einar Sigurjónsson, chauffør einar @ forseti.is

Helga Einarsdóttir har opsyn med Bessastaðir Kirke.