Order Sokoła

Prezydent Islandii nadaje obywatelom Islandii Order Sokoła dwa razy do roku, 1 stycznia i 17 czerwca.

Mynd

Odznaczonych jest około dziesięciu osób przy każdym nadaniu. Co roku Prezydent nadaje Order Sokoła kilku zagranicznym obywatelom. W mocy są specjalne zasady dotyczące wzajemnego przyznawania orderów państwowych przy oficjalnych wizytach głów państw między Islandią a kilkoma krajami europejskimi. Order Sokoła jest pięcioklasowy.

This web page uses cookies
Read more