Ramy prawne Urzędu Prezydenta

Najważniejsze ustawy i podstawa prawna, dotyczące Urzędu Prezydenta Islandii.

Konstytucja Republiki zawiera ważne postanowienia dotyczące Prezydenta Islandii, jego zadań i kompetencji. Można ją przeczytać na stronach parlamentu Alþingi tutaj. Znajdują się tam informacje m.in. na temat wyborów prezydenckich, immunitetu, siedziby, a także o jego zadaniach, np. o zatwierdzaniu ustaw, prawie łaski, odwoływaniu parlamentu, powoływaniu ustaw tymczasowych i innych.

Do innych aktów prawnych, dotyczących pracy Prezydenta należy Ustawa nr 10 o Wynagrodzeniu Prezydenta z dnia 26 lutego 1990 roku oraz Ustawa nr 70 o Prawach i Obowiązkach Pracowników Służby Publicznej z dnia 11 czerwca 1996 roku.

Do innych podstaw prawnych należą Dekret Prezydencki o Orderze Sokoła, Dekret Prezydencki o Pracy Kapituły Orderu Sokoła, Decyzja Prezydenta o fladze Prezydenta Islandii, Decyzja Prezydenta o insygniach prezydenckich oraz Decyzja Prezydenta o podziale władzy pomiędzy ministerstwami a Radą Ministrów. Wszystkie te dokumenty można łatwo znaleźć na stronach parlamentu Alþingi. Dokumenty, dotyczące Orderu Sokoła można również znaleźć na naszej stronie.

This web page uses cookies
Read more