Wnioski o nadanie Orderu

Wniosek o nadanie orderu należy złożyć poprzez oficjalny list, zaadresowany na Kapitułę Orderu.

Wnioski do Kapituły Orderu muszą być pisemne oraz podpisane przez jednego lub więcej wnioskodawców. Liczba podpisów nie ma wpływu na decyzję Kapituły o przyznaniu orderu.  We wniosku należy opisać najważniejsze informacje z życia osoby nominowanej oraz osiągnięcia wybranej osoby, które zasługują na nadanie Orderu Sokoła. Wnioski wysłane drogą elektroniczną nie są przyjmowane. Nie przyjmuje się również wniosków od osób blisko spokrewnionych z nominowanym.

Adres Kapituły Orderu:

Orðunefnd
Sóleyjargötu 1
101 Reykjavík

This web page uses cookies
Read more